Lô kép khung 2 ngày - Thống kê lô kép khung 2 ngày

Thống kê lô kép xổ số Miền Bắc đã xuất hiện theo khung 2 ngày

Thống kê lô kép khung 2 ngày XSMB thứ 5 đã xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Lô képKhung 2 ngày liên tục
22 - 9916/01/2022 , 17/01/2022
11 - 6631/12/2021 , 01/01/2022
22 - 4421/12/2021 , 22/12/2021

*Con lô màu đỏ: xuất hiện tại giải Đặc Biệt

Kết quả những con lô kép miền Bắc đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng XSMB

Ngày vềLô kép
XSMB 19/01/202233
XSMB 17/01/202222, 44, 77, 99
XSMB 16/01/202222, 33, 55, 88, 99
XSMB 15/01/202222, 44, 44, 77
XSMB 14/01/202211
XSMB 13/01/202288
XSMB 12/01/202255, 77
XSMB 11/01/202288, 99
XSMB 10/01/202222, 33, 55, 77
XSMB 09/01/202200, 11, 22, 44
XSMB 08/01/202222, 33, 55
XSMB 07/01/202233
XSMB 06/01/202200, 00, 44, 77
XSMB 05/01/202288, 88
XSMB 04/01/202244, 99
XSMB 03/01/202266, 66, 66, 77, 88, 99
XSMB 02/01/202200, 00, 44, 55, 88
XSMB 01/01/202211, 44, 66, 77, 99, 99
XSMB 31/12/202100, 00, 11, 66, 88
XSMB 30/12/202133, 33, 44
XSMB 29/12/202177, 88
XSMB 28/12/202122, 88
XSMB 27/12/202122, 66, 99
XSMB 26/12/202144, 44
XSMB 25/12/202111, 88, 88
XSMB 24/12/202100, 33
XSMB 23/12/202100, 11, 77, 77, 99
XSMB 22/12/202111, 11, 22, 33, 44, 44
XSMB 21/12/202122, 44, 66, 66
Chuyên mục liên quan:

Thống kê lô kép khung 2 ngày là gì?