ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của xosothienphu.com (“Xổ số Thiên Phú”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào ứng dụng Xổ số Thiên Phú vì bất kỳ lý do nào.

I.     THỎA THUẬN SỬ DỤNG

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ

Xổ số Thiên Phú sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các liên kết đến website khác không phải của Xổ số Thiên Phú. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

Xổ số Thiên Phú cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xổ số Thiên Phú sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Xổ số Thiên Phú cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Xổ số Thiên Phú có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

I.3. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn comment, đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

I.4. Các điều cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ tại Xổ số Thiên Phú là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật".

II.     THỎA THUẬN BẢO MẬT

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng, chỉ để lại quyền truy cập ID thiết bị để phục vụ cho việc tạo tài khoản người dùng. Người dùng có quyền chủ động trong việc cập nhật hoặc từ chối việc thông tin cá nhân trong Hồ sơ cá nhân của ứng dụng. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm, hoặc hỗ trợ bạn sử dụng các tính năng của ứng dụng được tốt nhất.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của Xổ số Thiên Phú sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên Xổ số Thiên Phú. Server của Xổ số Thiên Phú cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

II.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân bạn chủ động khai báo để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Xổ số Thiên Phú.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn chủ động khai báo trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của Xổ số Thiên Phú và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn đã khai báo để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  1. Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  2. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc

Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Xổ số Thiên Phú và Dịch vụ; và/hoặc

  1. Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Xổ số Thiên Phú. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Xổ số Thiên Phú và cách họ sử dụng Dịch vụ.

II.3. Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sửa đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Xổ số Thiên Phú. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

II.4. Bảo mật

Tài khoản của tất cả các thành viên của Xổ số Thiên Phú đều được bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Xổ số Thiên Phú không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Xổ số Thiên Phú và trang web xosothienphu.com. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất và tư vấn để giúp bạn có được những trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và đề xuất của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ xosothienphu@gmail.com