Cầu về cả cặp miền Bắc

Thống kê cầu miền Bắc về cả cặp

- Dưới đây là những con lô về cả cặp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 20/09/2021

- Vui lòng nhấp vào một trong những con lô bên dưới để xem sơ đồ cầu chạy.

- Bạn có thể xem lại kết quả cầu về cả cặp miền Bắc của 7 ngày trước.

Biên độCầu về cả cặp MB 20/09/2021
3 ngày
2 ngày

* Chi tiết cầu thể hiện như sau:

- Con lô có màu xanh: là những con lô được kết hợp theo 1 hướng cầu chạy. Sơ đồ cầu này phụ thuộc vào cặp số mà bạn đã chọn ở trên.

- Cặp số có màu đỏ: là những cặp lô đã xuất hiện theo cách kết hợp các con lô có màu xanh.

Cầu về cả cặp miền Bắc đã xuất hiện vào chủ nhật ngày 19/09/2021

BTLần xuất hiệnXuất hiện tại vị trí
121 lầnG.2 (2): 98212
321 lầnG.7 (1): 32
561 lầnG.7 (2): 56
801 lầnG.4 (3): 9180
811 lầnG.3 (6): 64581
Chuyên mục được nhiều người xem:
Chuyên mục liên quan:

Chi tiết sơ đồ cầu về cả cặp miền Bắc chủ nhật ngày 19/09/2021

G.ĐB
45957
G.1
46590
G.2
9667098212
G.3
614280466516136675695837164581
G.4
2819981891802878
G.5
304170993203126901171209
G.6
618301042
G.7
32560004
003, 09, 01, 00, 04
112, 19, 18, 17, 18
228
336, 32
441, 42
557, 56
665, 69, 69
770, 71, 78
881, 80
990, 99
G.ĐB
93901
G.1
29743
G.2
7474924114
G.3
117452460347552269020255109078
G.4
2410524475896247
G.5
637154477365646535677674
G.6
783359506
G.7
36833917
001, 03, 02, 06
114, 10, 17
2-
336, 39
443, 49, 45, 44, 47, 47
552, 51, 59
665, 65, 67
778, 71, 74
889, 83, 83
9-
G.ĐB
35330
G.1
90315
G.2
5717980432
G.3
558942145113005897195716048276
G.4
6690557934100178
G.5
435833307399584948676289
G.6
277553366
G.7
41752978
005
115, 19, 10
229
330, 32, 30
449, 41
551, 58, 53
660, 67, 66
779, 76, 79, 78, 77, 75, 78
889
994, 90, 99
G.ĐB
12093
G.1
15382
G.2
0013021943
G.3
504488008264043982420113253130
G.4
8475593065070597
G.5
926520473694813283006759
G.6
984963471
G.7
39239719
007, 00
119
223
330, 32, 30, 30, 32, 39
443, 48, 43, 42, 47
559
665, 63
775, 71
882, 82, 84
993, 97, 94, 97
G.ĐB
04965
G.1
26381
G.2
7507809937
G.3
877501429231642198304605714725
G.4
3447526235955888
G.5
888257066266511743405870
G.6
534904082
G.7
14123942
006, 04
117, 14, 12
225
337, 30, 34, 39
442, 47, 40, 42
550, 57
665, 62, 66
778, 70
881, 88, 82, 82
992, 95
G.ĐB
32159
G.1
81460
G.2
0105023826
G.3
500643217432284795763565246767
G.4
2910513142103314
G.5
395509791384008277048538
G.6
921400284
G.7
08715249
004, 00, 08
110, 10, 14
226, 21
331, 38
449
559, 50, 52, 55, 52
660, 64, 67
774, 76, 79, 71
884, 84, 82, 84
9-
G.ĐB
95548
G.1
68227
G.2
5347618423
G.3
593131076102884229982613412546
G.4
0146573085720808
G.5
963530320184838417907601
G.6
564591957
G.7
83099932
008, 01, 09
113
227, 23
334, 30, 35, 32, 32
448, 46, 46
557
661, 64
776, 72
884, 84, 84, 83
998, 90, 91, 99

Xem thống kê cầu về cả cặp miền Bắc như thế nào?